Personuppgiftspolicy för Matas

1.

ALLMÄNT

1.1

Denna policy för behandling av personuppgifter ("personuppgiftspolicy") beskriver hur Matas Operations A/S ("Matas", ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar information om dig.

1.2

Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger oss i samband med att du har kontakt med Matas som kund eller samarbetspartner. Det kan exempelvis vara om du köper en vara hos Matas, kontaktar Matas kundservice eller använder Matas hemsida, www.matas.se ("matas.se") samt när du besöker en av våra fysiska butiker eller har en dialog med Matas huvudkontor.

1.3

Matas Operations A/S är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt med Matas kan ske via de kontaktuppgifter som anges under punkt 7.

2.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, I VILKA SYFTEN OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

2.1

När du besöker matas.se behandlar vi automatiskt uppgifter om dig och din användning av matas.se. Denna information är vanligtvis vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på matas.se, innehåll från chatt med våra produktexperter på matas.se, dina kommentarer till Matas Live Shopping-evenemang, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator. Dessutom gäller Matas cookiepolicy när du använder matas.se.


2.1.1

Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionen hos matas.se, att generera användbar och rättvisande statistik, att besvara dina frågor i vår chattfunktion samt mot bakgrund av den information vi får från dig via din användning av matas.se, att bedriva personaliserad marknadsföring inklusive retargeting via Facebook, Instagram, Google och Youtube, om du har samtyckt till marknadsföringscookies.   


2.1.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies och dataskyddsförordningen art. 6.1 a, ditt samtycke till att chatta med våra produktexperter och dataskyddsförordningen art. 9.2 a och art. 6.1 a samt vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats och vara så relevanta som möjligt i vår marknadsföring, se dataskyddsförordningens art. 6.1 f.

2.2

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss rörande våra produkter samlar vi in den information du själv lämnar. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, uppgifter om förfrågningar och reklamationer, leveransönskemål samt information om den IP-adress varifrån beställningen görs, om beställningen görs på matas.se.


2.2.1

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive för att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera, samt för att vid behov kunna kontakta dig angående relevant information om den produkt du har köpt. Uppgifter om dina köp kan vi också komma att behandla för att uppfylla lagkrav, inklusive produktåterkallelse och bokföring. Vid köp på matas.se samlas IP-adressen in i syfte att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.


2.2.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen och vårt ömsesidiga avtal om köp från Matas, 6.1 c och vår rättsliga skyldighet att uppfylla lagstadgade krav på utdrag och redovisning samt 6.1 f och vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier.

2.3

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in information om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.


2.3.1

Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.


2.3.2

Den rättsliga grunden för hanteringen är ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev och dataskyddsförordningen, artikel 6.1 a.

2.4

Om du är Club Matas-medlem och gör köp eller i övrigt använder matas.se inloggad som Club Matas-medlem, se punkt 2.1 och 2.2, behandlar vi även dina personuppgifter enligt Behandling av personuppgifter för Club Matas, som gäller utöver denna personuppgiftspolicy. Vid bristande överensstämmelse mellan denna personuppgiftspolicy och Behandling av personuppgifter för Club Matas har den sistnämnda företräde.

2.5

När du besöker Matas profiler på sociala medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Youtube och Tiktok) kan Matas komma att behandla den information du har gjort tillgänglig via inställningar i våra sociala medier, dina reaktioner på våra inlägg och din delning av dessa samt kommentarer till våra inlägg.


2.5.1

Syftet med Matas behandling av dina personuppgifter är att marknadsföra Matas, att besvara förfrågningar, att låta dig delta i våra tävlingar och att kontakta dig om du vinner. När de sociala medier som nämns ovan använder personuppgifter som samlats in på Matas profiler för eget bruk, till exempel för att förbättra deras reklamsystem, behandlar de dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i deras integritetspolicyer, som du hittar här: Facebook/Instagram, Google/Youtube, LinkedIn, TikTok.


2.5.2

Den rättsliga grunden för Matas behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra Matas, att besvara ditt ärende eller låta dig delta i en tävling och kontakta dig om du vinner enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

2.6

Om du ingår en kommersiell relation med oss, antingen som privatperson eller som anställd på ett företag som vi samarbetar med, behandlar vi uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsadress eller privatadress samt eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår relation och din förfrågan.


2.6.1

Syftet med Matas hantering är att ta hand om vår samarbetsrelation med dig och det företag du representerar och kunna uppfylla Matas skyldigheter i samband med detta.


2.6.2

Den rättsliga grunden för denna behandling är normalt det avtalsförhållande som har upprättats eller upprättas mellan dig och/eller det företag du representerar och Matas, se dataskyddsförordningens art. 6.1 b. Beroende på samarbetets karaktär kan den rättsliga grunden också vara en annan, till exempel Matas berättigade intresse av att etablera och tillvarata relationen mellan dig och/eller det företag du representerar, se dataskyddsförordningens art. 6.1 f.

3.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1

På matas.se läser vi in innehåll från tredje parts webbplatser som en del av användarupplevelsen på matas.dk. Det sker t.ex. vid inläsning av vår poäng hos Trustpilot. När innehållet laddas, sker HTTP(S)-kommunikation direkt mellan din enhet och det aktuella företagets servrar. HTTP-protokollet är den standard som webbtjänster kommunicerar genom, vilket innebär att din webbläsare skickar data om att din webbläsare har besökt matas.se, samt information om din webbläsare, ditt operativsystem, vilken URL du besöker samt din IP-adress. I dessa fall kommer du som användare att omfattas av integritetspolicyn för det aktuella företaget och vi hänvisar i samband med detta till Trustpilots integritetspolicy (här).

​​​​​​​Om du har samtyckt till marknadsföringscookies, använder Matas Facebook Pixels och Googles tekniker på matas.se för att samla in data för optimering av våra annonser utanför matas.se. Detta innebär att om du samtycker till marknadsföringscookies när du besöker matas.se, får Facebook och Google information om din IP-adress, din webbläsare, din enhet, de webbplatser du besöker, de köp du gör, de annonser du ser och hur du använder matas.se. När Facebook och Google använder personuppgifter som samlats in på matas.se, exempelvis för att förbättra deras reklamsystem, behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras integritetspolicyer, som du hittar här:  Facebook, Google.

3.2

I samband med leverans av varor som du har köpt från Matas kommer information om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål att vidarebefordras till den transportör som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av ej lagerförda varor kan nämnda uppgifter lämnas ut till tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan, som i så fall står för leveransen. Dessutom kan dina uppgifter komma att lämnas ut till Storebox för lagring av kvitton, och dina uppgifter kan även vidarebefordras till samarbetspartner som bistår vår affärsverksamhet, inklusive kommuner vid köp av varor som godkänts av kommunen.

3.3

När du genomför betalningstransaktioner på matas.se sker detta via Matas PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certifierade samarbetspartner, Reepay. Informationen lagras i en säker, PCI-certifierad miljö som uppfyller internationella säkerhetsstandarder. När du använder ett betalkort på matas.se är det bara Matas PCI-certifierade samarbetspartner Reepay – och inte Matas – som får tillgång till dina uppgifter. För att du ska kunna betala med Klarna, måste du dela dina personuppgifter med dem. Läs mer om Klarnas dataskyddsinformation här.

3.4

Information som Matas hanterar om dig som en del av en samarbetsrelation kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida det inte är nödvändigt med hänsyn till syftet med relationen, eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata ett berättigat intresse, t.ex. i samband med tvister, där uppgifterna kan vidarebefordras till rådgivare, myndigheter och rättsliga organ.

3.5

Uppgifter kan lämnas till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift av system och förbättringar av Matas.se, utskick av nyhetsbrev och riktad marknadsföring, inklusive retargeting samt för din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden under våra instruktioner och behandlar data för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss och är underställda sekretess om dessa. Vi har ingått skriftliga biträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.6

I den utsträckning vi använder personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES, kommer det alltid att ske med hänsyn till gällande överföringsgarantier i form av EU-kommissionens standardavtalsklausuler, se dataskyddsförordningens art. 46. Kontakta oss om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna.

4.

DINA RÄTTIGHETER

4.1

För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2

Rätt till tillgång

4.2.1

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan finnas samt information om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.3

Rätt till rättelse

4.3.1

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen på [email protected] så att uppgifterna kan korrigeras. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.4

Rätt till radering

4.4.1

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta hanteringen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. Om du kontaktar [email protected] med önskemål om radering ombeds du att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.5

Rätten att begränsa behandlingen till lagring  

4.5.1

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, till exempel om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.  Du måste kontakta [email protected] om du vill utöva denna rätt. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.6

Rätt till dataportabilitet

4.6.1

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du själv har gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du måste kontakta [email protected] om du vill utöva denna rätt. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.  

4.7

Rätt till invändning

4.7.1

Du har rätt att när som helst invända mot vår annars lagliga behandling av dina personuppgifter inklusive i samband med direktmarknadsföring och den profilering som görs för att kunna rikta vår direktmarknadsföring, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och/eller våra legitima intressen, se punkt 2.1, 2.3, 2.4 och 2.6. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering ska du dessutom radera dina cookies enligt punkt 5.1 nedan. Du måste kontakta [email protected] om du vill utöva denna rätt. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.  

4.8

Rätt att återkalla samtycke

4.8.1

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive att skicka nyhetsbrev, att chatta med en produktexpert, motta marknadsföring från Club Matas eller till cookies. Om du vill återkalla ett samtycke kontaktar du [email protected]. Du kommer bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara. Cookie-samtycken återkallas genom att klicka på ”småkakan” längst ned i vänstra hörnet på matas.se.

4.8.2

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare meddelade samtycke och fram till tidpunkten för återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke kommer det därför inte att träda i kraft förrän denna tidpunkt.

4.9

Rätten att inge klagomål

4.9.1

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (”IMY”) om vår behandling av dina personuppgifter. Information om hur och vart du framför klagomål finns via IMY:s hemsida www.imy.se/klagomal. Klagomål kan bland annat göras via e-post till [email protected] eller på telefon +46 8-657 61 00.

5.

RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1

Uppgifter som samlas in om din användning av matas.dk i enlighet med punkt 2.1 raderas enligt reglerna i Matas cookiepolicy. Varje förfallodag anges i Matas cookiepolicy, där du även kan läsa mer om hur du själv kan radera dina cookies när du vill. Uppgifter om dig från din användning av vår chatt med våra onlineapotekare i enlighet med punkt 2.1 raderas efter 60 dagar. Kommentarer och frågor som du lämnar under Matas Live Shopping-evenemang på matas.se, jfr. punkt 2.1, kommer att ligga kvar på matas.se så länge det aktuella Matas Live Shopping-evenemanget har affärsmässigt värde för Matas.

5.2

Uppgifter som samlas in i samband med dina köp och förfrågningar till Matas i samband med detta, se avsnitt 2.2, kommer som regel att raderas strax över 3 år efter ditt köp, när rätten att reklamera varan har löpt ut. Uppgifter kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Uppgift om retur av varor sparas i 5 år efter utgången av det år då returen gjordes enligt fakturakrav och redovisningslagstiftning.

5.3

Uppgifter som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev, se punkt 2.3, raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, såvida vi inte har en annan grund för behandling av uppgifterna.

5.4

Uppgifter som samlas in om dig som Club Matas-medlem enligt punkt 2.4 raderas 30 dagar efter att du har avanmält dig från Club Matas i enlighet med Behandling av personuppgifter för Club Matas.

5.5

Information som du lämnar på Matas profiler på sociala medier, se punkt 2.5, kommer som utgångspunkt att ligga kvar på dessa profiler som en del av sidans historik, såvida du inte raderar dem. De uppgifter som Matas behandlar om dig som en följd av ditt deltagande i tävlingar och som i samband med detta kopieras till Matas egna system raderas efter 3 månader.

5.6

Uppgifter som härrör från en samarbetsrelation enligt punkt 2.6 lagras så länge de är relevanta för den befintliga eller potentiella samarbetsrelationen och under en efterföljande period, så länge som är nödvändigt för Matas för att kunna dokumentera relationen.

6.

SÄKERHET

6.1

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de kommer till obehörigs kännedom eller missbrukas.

6.2

Endast medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. Dessa medarbetare har instruerats i hur personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt.

7.

KONTAKTINFORMATION

7.1

Matas Operations A/S, organisationsnummer 27528430, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in av Matas.

7.2

Om du har frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta:

Matas Operations A/S
Rørmosevej 1
3450 Allerød

Tel.: 0200 - 72 76 76
E-mail: [email protected].

8.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

8.1

Denna personuppgiftspolicy uppdateras kontinuerligt. Den gällande versionen är den som alltid finns här på matas.se.

9.

VERSIONER

9.1

Detta är version 15 av Matas personuppgiftspolicy, daterad 1. november 2022.