Organisationsnummer

​​​​​​​Det börsnoterade bolaget:

Matas A/S

Org. nr. 27528406

Rørmosevej 1,

3450 Allerød, Danmark


Operativt företag:

Matas Operations A/S

Danska org. nr. 27528430

​​​​​​​Svenska org. nr 556548-6072

Rørmosevej 1, 3450 Allerød, Danmark

E-mail [email protected]

Tel. 0200 - 72 76 76


Fakturor för den dagliga driften ställs till Matas Operations A/S