Indragningar / Återkallelser

Förfrågningar om indragningar och återkallelser utanför Matas öppettider

Är du en av Matas leverantörer eller från en myndighet och behöver indragningar eller återkallelser av ett läkelmedel, medicinsk utrustning, ett livsmedel, kosttillskott eller material för livsmedelskontakt utanför våra öppettider, kan du kontakta vår beredskap, som sköts av Falck, via tel + 45 70 11 02 02